Нотариус в Бургас Надежда Маркова (409)

Ако се нуждаете от нотариални услуги в Бургас, то Ви препоръчваме нотариус Надежда Маркова (409).
Сигурни сме, че е въпрос на време да Ви потрябва специфична услуга, заверена при нотариус. Едва ли има някой от Вас, на който да не му се е налагало да узакони дадена сделка, или пък да верифицира пълномощно.

Нека дадем пример, със закупуването на моторно превозно средство, или пък първото закупено жилище.
Всяка специфична сделка минава през нотариус.
В случай, че сте от Бургас и търсите подобни услуги, Ви препоръчваме да се възползвате от Нотариус Надежда Маркова (409)

Със своят професионализъм, благодарение на добре подготвеният екип, всяка сделка ще бъде вписана, ще бъдете обслужени любезно и бързо.

В случай, че се нуждаете от следните нотариални услуги, т.е. от нотариус в Бургас, който да състави и завери следните документи:
– Съставяне и подписване на нотариални актове за различни видове сделки с недвижими имоти.
– Удостоверяване на подписи, дата и съдържание на представени пред него от страните документи.
– Удостоверява верността на преписи от документи
– Обявяване на саморъчни завещания.
– Приемане за съхранение саморъчни завещания, документи и книжа.
– Други специфични нотариални услуги.

То тогава можете да се доверите на нотариус Надежда Маркова.
Естествено, всяка услуга си има своята цена, но цените са съобразени с родното законодателство и зависят от спецификата на даденото вписване.
Сложни и скъпоструващи са в частност изискванията за легализация и нотариална заверка на адвокатската правоспособност и доказателствата от чужбина, което не позволява на чуждестранните стопански субекти да се ползват от ефективна защита на правата си пред съдилищата и администрацията.

Именно подобни услуги също могат да се предложат, в случай че детето Ви трябва да напусне страната поради някаква причина, например.
В обобщение на написаното трябва да кажем, че избирайки нотариус, трябва да имате едно на ум и да бъдете изключително внимателни. Благодарение на публичната информация можете да сравните дали нотарусът, към който сте се насочили е регистриран в камарата на нотариусите в България.
Пишем всичко това, тъй като през последните години се появиха много мними нотариуси, които направиха редица измами.
н

Slamka
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки