Плугове в съвременното селско стопанство

С развитието на селскостопанската техника се появяват и първите плугове. Те са част от прикачения инвентар за трактори и са основен инструмент за оран (повече за плуговете тук).

Обработката на земя от древни времена е една от най-важните дейности за селското стопанство. Съответно, първите създадени инструменти на труда, по един или друг начин са свързани със земеделието, а от тях се поставят основите и на всички машини използвани днес в селското стопанство. Тяхната цел е да улесни обработката и грижата за културите и посевите.

Човечеството изминава дълъг път на еволюция от дървените мотики до съвременни механизирани плугове. Първият в историята изработен от стомана плуг е създаден в Америка. Неговият баща е ковачът John Deere, който по-късно става основател на известната фирма.

И в наши дни John Deere, заедно с Kubota са лидери сред производителите на земеделска техника в световен мащаб.

Модерният селскостопански плуг е сложен технически уред, чийто принцип на задвижване е с двойни превъртания на плуговете, които работят в тандем. Тяхната работа е едновременно да разбиват земята и навлизат дълбоко в почвата, обръщайки я.

Уредът навлиза в земята с помощта на хидравлика. В обратния проход, новите бразди се оформят в същата посока, както на първия курс, като идеята е да се отстранят и малките образувани хребети.

Плуговете биват циркулиращи и насаждащи.

Характерно за тях е, че нямат допълнителни операции в земните пластове, освен основната – оран.

Двата реда ножове са приложени по такъв начин, че докато едните работят, другите почиват.

След като един път плугът мине по необработената земя, ножовете се сменят, а туфите започват да използват новия комплект ножове за следващия курс. Тази конструкция позволява да се постигне хомогенен гладък оран с ръбове, ориентирани в една посока.

Съвременните плугове се използват за оран на зелени насаждения, като лозя, ниви, градини и т.н. Тяхната отличителна черта е, че са в състояние да изорат земята на по-голяма дълбочина от обикновените и едновременно с това да добавят минерални торове в нея.

Покупката на плуг днес не е трудна и може да си я позволи всеки земеделски производител. Тази техника е широко представена на пазара за селскостопански инвентар и техника. Всеки заинтересован може да купи желания плуг, според характеристиките на наличен трактор и обработваема земя.

Slamka
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки