grundСтроителство
Грунд за Венецианска мазилка
0255
Какво представлява грундът? Грундът е основа, която е подготвителна за нанасяне на основното покритие на стената. Полага се преди боядисване и спомага
PCTVnet.com блог за всеки