Какво е SEO копирайтинг?

Дигиталният маркетинг натрупва все по-сериозна преднина пред традиционния маркетинг. Причините за това се коренят в нарастващата онлайн аудитория и нейните изменящи се нагласи към пазаруването.

За да изградите успешно дигитално присъствие, то е необходимо да постигнете висока разпознаваемост. Сред работещите маркетинг подходи за постигане на тази цел е seo оптимизацията.

Една от тактиките за оптимизиране на съдържанието и постигане на по-предни позиции в онлайн търсачките е seo копирайтингът. Какво представлява това?

Релевантно съдържание

Една от дефинициите за seo копирайтинг е създаване на релевантно тематично съдържание, което да включва предварително подбрани ключови думи. Целта на копирайтинг текста е да отличи бранда, като въведе основните думи и фрази, чрез които той да стане разпознаваем сред аудиторията.

Като релевантно съдържание, seo копирайтингът трябва да бъде оригинално поднесен текст, който да описва отличителните белези на бизнеса, като същевременно отговори на потребителското търсене. За да се създаде такъв релевантен текст с цел оптимизация, то първо се провежда проучване на пазарната ниша, целевите сегменти и тенденциите в потребителското търсене.

На база извършеното проучване се изгражда семантично ядро от ключови думи и фрази, които са най-търсени на месечна база и обобщават характеристиките на вашия бизнес и вашата дейност. Ако сте например спортен магазин, то тогава вашите ключови думи ще бъдат в полето на спорта, тренировките, здравословното хранене, спортна екипировка и т.н.

От изграденото семантично ядро се извеждат най-релевантните и ефективни ключови думи и фрази, които да зададат темата и смисъла на seo копирайтинг текста. По този начин се изгражда цялостно съдържание, което едновременно да стимулира читателския интерес и също така да представи бранда в най-оптимална светлина.

Друга основна цел на seo копирайтинг текстовете е да спомогнат на уебсайта да се класира на по-предни позиции в онлайн търсачките. За целта е важно той да има тематично заглавие, свързано с основната ключова дума. В самия текст също е препоръчително да участват ключови думи или синонимни фрази. Тези seo подходи спомагат на съдържанието да бъде разпознато и отчетено от Google алгоритмите.

SEO kopirayting ot spetsialisti

Рекламен текст

Друга възможна дефиниция за seo копирайтинга е рекламно текстово съдържание, което цели да популяризира бизнеса и да насърчи аудиторията да премине към извършването на конверсия под формата на харесване, споделяне, посещение на уебсайта и т.н.

Seo копирайтинг текстовете могат да се разглеждат като форма на реклама, тъй като изпълняват сходни функции: те описват сферата на дейност на бизнеса; предават креативно и въздействащо съдържание; популяризират бранда и приканват към извършване на покупка.

За да изпълни успешно тези няколко функции, seo копирайтинг съдържанието трябва да бъде кратко, синтезирано, ясно и оригинално. То трябва да привлича читателския интерес, като предлага на потребителите креативен, стойностен и релевантен текст.

Копирайтинг текстовете с цел оптимизация се различават от традииционните копирайтинг текстове с рекламна насоченост. Основната разлика е, че seo копирайтинг съдържанието цели да осигури по-висока разпознаваемост на бранда и да генерира органичен трафик.

Тази основна функция на текстовете за оптимизиране се постига с помощта на ключови думи и фрази и правилна структура на съдържанието. Препоръчително е да се подбере ключова дума, върху която да се крепи смисъла на съдържанието. Тя може да участва в заглавието или подзаглавията на параграфите.

Да обобщим с няколко думи:

Един от ефективните подходи за успешно развиване на бизнеса в полето на дигиталния маркетинг е seo оптимизацията – съвкупност от тактики за подобряване на съдържанието и извеждане на бранда на по-горни позиции в търсачките.

Сред ефективните seo тактики е копирайтинг съдържанието. То може да се разглежда през призмата на две дефиниции: рекламен текст и рекламно съдържание.

От една страна, копирайтинг текстовете за оптимизация целят да обобщят ключови думи и фрази, които да свържат бранда с потребителското търсене и да го направят по-разпознаваем. От друга страна, seo копирайтингът е рекламен подход за популяризиране и постигане на ръст в продажбите.

Slamka
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки