KocanAir – въздушни слънчеви колектори в България

kolektori Бизнес

Отоплението е аспект, който има важна роля в ежедневието на всяко семейство. Изборът на метод за отопление е свързан с обмислянето на фактори като разходи, поддръжка, мащаби на инвестицията.

Въздушните слънчеви панели са подходяща опция за алтернативно отопление, която да минимизира ежемесечните битови разходи.

KocanAir е българска марка за въздушни слънчеви колектори в България, която предлага качество, икономичност и надеждни резултати.

Енергонезависим източник на топлина и свеж въздух

Въздушните слънчеви колектори на KocanAir представляват енергонезависим източник на топлина, който спомага за циркулацията на свеж въздух във всеки тип помещения. Колекторите са оптимален алтернативен източник, който служи за ефективно допълнение към конвенционалните методи за отопление през преходните сезони и зимата.

Механизмът на колекторите от KocanAir се състои в тяло с въздушен джоб, което се нагрява от пряката слънчева светлина. Колекторите са покрити с поликарбонат, който пропуска слънчевата светлина и тя ефективно се преобразува в топлинна енергия. Колекторите имат вграден фотоволтаичен модул, който прави колектора независим от електрическата мрежа.

Универсално решение за всеки тип имот

Колекторите на KocanAir са универсално решение за всеки тип имоти. Те са подходящи за монтиране върху къщи, апартаменти, производствени помещения, складове, търговски площи, вили и др. Слънчевите въздушни колектори притежават изключително опростено устройство, което позволява и тяхното лесно монтиране върху различни повърхности.

Основното предимство от употребата на въздушните слънчеви колектори на KocanAir е, че те имат автономен режим на работа. Колекторите притежават вграден фотоволтаичен модул, който прави колектора независим от електрическата мрежа. В системата не колектора е включен и стаен термостат, с помощта на който се извършва автоматичен режим на работа. Автономността и независимостта на слънчевите въздушни колектори изключва необходимостта от специална поддръжка, надзор или регулация от страна на потребителите.

Да обобщим с няколко думи:

Въздушните слънчеви колектори са нововъведение в сферата на отоплителните методи. Колекторите на KocanAir са алтернативен източник на топлина и свеж въздух, който чудесно се комбинира с познатите конвенционални отоплителни методи.

KocanAir е българска марка за производство на висок клас колектори, които са енергонезависими източници. Те предлагат автономен режим на работа, лесна инсталация и допринасят за минимизиране на разходите за отопление в домакинството.

pavel
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки
Добавете коментар