Езикови преводи от български на английски

copywriting in metal type blocks

Как да разпознаете добрия преводач?

Чували сте поговорката „бързата работа – срам за майстора“. Е, изглежда, че и при преводаческите услуги звучи на място.

Добрият [онлайн] преводач представлява много повече от една успешна комбинация от знания и дългогодишен опит в тази сфера. Все пак обаче трябва да се отбележи и нещо друго – преводачът не е пишеща машина или ходещ речник, нали така?

Когато става дума за езикови преводи от български на английски език и творческо писане, широкият набор от знания обаче сам по себе си не може да доведе до успешен краен продукт. Това би се случило само и единствено при наличие на също толкова богат речник и на майчиния език – условие, с което немалко онлайн преводачи, представящи себе си като опитни и висококвалифицирани кадри, не успяват да се съобразят.

Когато става дума за художествени преводи от роден към чужд език и/или обратното, наличието на прилични знания, с които превеждащият да си служи по време на преводаческата дейност, се оказва ключов фактор, който лежи в основата на представянето на успешен краен резултат, който да бъде лесноразбираем, лек за четене, точен и приятен.

Какви умения трябва да притежава онлайн преводача?

Гъвкавост – да успява да „влиза в обувките на автора“ при представяне на своята езикова версия

Екзактност – да съумява да предава точно и вярно скритите послания от оригинала и в своята версия

Коректност – личностно качество на преводача, чиято липса би се отразила върху професионалната му връзка с клиентите си

Емоционалност – да умее да преценява кога е нужно да дари текста с душа и емоция или казано с други думи – да знае кога е позволено да направи крачка встрани с цел раздвижване и разчупване на текста така, че крайният продукт да звучи красиво и точно.

Slamka
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки