10 стъпала до пиадестала на успешния сайт

10 стъпала

Ред и последователност

Подредете информацията на сайта прегледно и удобно за намиране. Ако имате възможност да разделите информацията на категории по видове продукти или услуги, направете го.

Не на изреченията по три реда

Напишете авторски текстове. Не копирайте от други сайтове, защото ще влошите позициите си в търсачката. Пишете текстове, които са лесни за четене. Използвайте кратки изречения и прилагайте снимки към всеки текст. Потребителите не четат всичко и правилно избраната картинка ще ги насочи какво да четат. Подредете най-важната информация най-отгоре на страницата, за да сте сигурни, че ще я видят. Озаглавявайте абзаците за допълнителна яснота.

Скритите козове на сайта Ви

Зад информацията на страницата, която виждате, стои информация за търсачките. Тя не е изцяло видима за потребителите и цели да помогне на търсачките да разберат съдържанието на текста.

Заглавието над всички заглавия

Заглавието над страницата е основен елемент. То трябва най-кратко и ясно да описва текста. Трябва да съдържа думите, по които сайта трябва да се появява в търсачките. Това заглавие ще се появи и в резултатите на търсачките, при търсене.

Описуем успех

Описанието на страницата е скрит елемент, който помага търсачките да научат малко повече за основния смисъл на текста. То се появява в резултатите при търсене, под заглавието. Използвайте елемента, за да споменете най-важното, което да привлече вниманието към резултатите на вашия сайт.

Ключът, за който няма ключалка

Ключовите думи са елемент, който все повече губи значение. Целта им е да кажат на търсачките, по кои думи да показват сайта. С този елемент се злоупотребява много и затова му се обръща по-малко внимание. Изредете няколко най-важни словосъчетания, по които искате да се показва сайта Ви.

Подготвеният скаут е доволен скаут

Тъй като заговорихме за ключови думи, трябва да уточня, че няма смисъл сайта да излиза по думи, по които няма търсене.

Преди да напишете скритите елементи или текстовете за сайта, трябва да проучите по какви словосъчетания биха Ви търсили.

Актуални и полезни

Подготвените авторски текстове със споменаване на ключови думи не са достатъчни за постигане на добри позиции в търсачките. Необходимо е да актуализирате информацията, да подготвяте новини и статии с интересно съдържание. Можете да ги поместите в раздел „новини“ на сайта си, в блог, който е вграден в сайта, или във външен блог на фирмата.

Купувайте гласове

Много е важно да публикувате адреса на фирмения сайт в страници, които се отнасят за същата дейност. Всеки публикуван адрес е като глас за вашия сайт. Броя на тези „гласове“ е основен критерий за класиране на сайта Ви в търсачките.

Освен във външен блог, можете да публикувате адреса на фирмения сайт и в различни интернет каталози, браншови сайтове, сайтове за обяви и други страници, в които влизат потенциалните Ви клиенти.

Социалните помощи винаги са от полза

В тези профили можете да публикувате новините и статиите, които пишете. Използвайте ги, за да информирате за нови предложения и промоции. Попитайте феновете си какво мислят за услугите Ви и как можете да сте им полезни.

Да заключим

Списъка със съвети може да продължи безкрай. За начинаещите и този е твърде дълъг. Надявам се да съм от полза и тази статия да помогне да представите професионално бизнеса си в интернет.

Източник: Viseo

pavel
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки
Добавете коментар