България
Ключодържатели
00
Ключодържател – добро решение ли е за подарък или е твърде евтин трик да се мине само с един ключодържател? На този въпрос ще се опитаме да Ви отговорим
PCTVnet.com блог за всеки
България
Искате да се оплачете, но не знаете къде? Е , вече можете да го сторите в Kritik.ClUB
00
Искате да се оплачете, но не знаете къде? Е , вече можете да го сторите в Kritik.ClUB, мястото, от където всеки може да се оплаква от всичко, което го заобикаля.
PCTVnet.com блог за всеки
България
Приложение на възобновяемите източници на енергия в бита
00
Според масово разпространената информация, в момента използваме последните остатъци от природните енергийни ресурси, с които разполага планетата ни.
PCTVnet.com блог за всеки
България
Енергията на вятъра като източник на енергия
00
Вятърът представлява движещи се въздушни маси, които притежават скорост и направление. Към главните фактори, определящи възможностите за използване енергията
PCTVnet.com блог за всеки
България
Приятни и лесниуроци по английски език
00
Ако търсите различните уроци по английски ези, то най-добре използвайте силата на сугестопедичното обучение. То е съвкупност от психологически и педагогически
PCTVnet.com блог за всеки
България
Община Белица повишава информираността за възобновяеми енергийни източници
00
Община Белица започна проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Проектът е озаглавен „Валоризация на възобновяеми
PCTVnet.com блог за всеки
България
Целите на България за възобновяеми енергийни източници до 2020 г.
00
Енергията от възобновяеми източници става все по-важна за постигането на икономическите и политически цели на ЕС. Целта е да се постигне осигуряване на т.
PCTVnet.com блог за всеки
Бизнес
Община Белица започва кампания за развитие на алтернативната енергия
00
Община Белица започва кампания за повишаване на обществената информираност относно възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници.
PCTVnet.com блог за всеки
България
Община Белица участва в проект по ТГС България – Македония
00
Община Белица ще участва в одобрен проект по линия на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Проектът е озаглавен „Валоризация
PCTVnet.com блог за всеки
България
Проведен тиймбилдинг за екипа на Фондация “Инициатива за социална интеграция”
00
На 4 и 5 януари 2014 г. фондация „Инициатива за социална интеграция“ проведе двудневен тиймбилдинг за учредителите на фондацията и доброволците.
PCTVnet.com блог за всеки