Семейно консултиране

психолог софия

Ако сте изпаднали в тежка ситуация, то можете да опитате разрешаването и чрез консултация с психолог.

 

Професионалният психолог може да  направи така, че пациентът да се почувства в „сигурни ръце“, за да отключи вътрешното напрежение, да освободи лошите помисли и благодарение на това да се предприемат действия към успешна терапия.

До голяма степен ролята на психолога е и да бъде добър събеседник, който умее да изслушва, задава уточняващи въпроси, демонстрира съпричастност и не нарушава достойнството на пациента.

Някои психолози работят основно като научни изследователи в университетите, в правителствени и неправителствени организации, други практикуват в болници, училища, клиники, изправителни институции, като консултанти в различни организации или в частни кабинети.

Тяхната работа може да включва индивиди, групи, семейства, а така също и организации в правителствения и корпоративния сектор.

Добрият психолог знае как да прави оценка, да диагностицира проблеми в начина на мислене и възприятие на околността, да акцентира върху проблемни точки и да търси решение при даден проблем.

Ето някои области, в които психолозите насочват своето внимание и работят:

Психично-здравни проблеми включващи депресия, стрес, тревожност, фобии и др.,
Неврологични, генетични, психологични и социални детерминанти на поведението,
Психологични детерминанти на здравето и психологични фактори за здравен мениджмънт и превенция на болестта,
Рехабилитация и адаптация към увреждания и хронична болест,
Мозъчни наранявания и дегенеративни мозъчни заболявания,
Възприятие и овладяване на болката,
Връзката между психологическите фактори и физическото състояние и болестта – диабет, сърдечни заболявания, инсулти и др.,
Мениджмънт на психологическите аспекти на терминални заболявания и палиативните грижи,
Когнитивно функциониране – учене, памет, решаване на проблеми, интелектуални възможности,
Развитийни и поведенчески възможности и проблеми по време на жизнения цикъл,
Криминално поведение и превенция на престъпленията, услуги за жертви и извършители на криминални деяния,
Зависимости, злоупотреба с вещества – тютюнопушене, алкохол, лекарства, наркотици,
Стрес, гняв и други аспекти на управление на начина на живот,
Съдебни консултации за ролята на психологическите фактори в правните дела – инциденти и наранявания, родителски капацитет, компетентност за управление на личните дела и др.,
Психология на работното място,
Брачни и семейни отношения и проблеми,
Отношения между индивида и многото групи, към които той / тя принадлежи – семейство, работа, общество,
Детска психология.

Практикуващият психолог притежава професионално обучение и клинични умения да помага на хората да се справят по по-ефективен начин с житейски и психични проблеми.

Практикуващият психолог помага на различни хора за различни проблеми.

Можем да обобщим написаното със следното твърдение:
„Целта на психологията е да ни даде напълно различна представа за нещата, които познаваме най-добре.“
Пол Валери

Консултирайте се още днес с Моника Христова, уточнете дата и час за посещение като позвъните на телефон 0887617522.

снимка: NashetoZdrave.com

Slamka
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки